Intonavimo proceso metu plaktukai yra traktuojami kaip esminė dalis, suteikianti tonui spalvą ir kokybę. Tai lemia, ar garsas skamba apvaliai ar aštriai, kietai ar minkštai. Intonavimas turi būti reguliariai tikrinamas ir koreguojamas, nes instrumento garsas kinta proporcingai naudojimo intensyvumui.

“Groti gerai suintonuotu instrumentu daug patraukliau. Tuomet visų garsų lygumas atskleidžia maksimalias instrumento galimybes.”

Koncertinis instrumento paruošmas reikalauja daugiausia dėmesio, patirties ir meistriškumo. Tai ištisas reguliavimo, intonavimo ir derinimo darbų ciklas, kuriuos atlikus fortepijonas įgauna maksimalias savo galimybes. Greita reakcija į pianistų pastabas prieš koncertus ar įrašus yra lemiamas veiksnys.